Tenk gjennom dette

Vi anbefaler å ha et bevisst forhold til mer enn økonomi når du handler møbler

Sittekomfort

Når det er et arrangement, sitter publikum mesteparten av tiden, enten for å lytte til sang og musikk, høre på tale eller foredrag, eller sitte rundt småbord for å samtale eller spise. God sittekomfort medvirker til å øke folks utbytte og trivsel. Det er også viktig å ta hensyn til at mange mennesker sliter med ryggproblem. Stolene bør ha en slik utforming at de oppleves komfortable for flest mulig, selv om de blir sittende forholdsvis lenge. Rykte om gode stoler i et forsamlingslokale er viktig for at folk gjerne kommer igjen. Ved valg av forsamlingsstoler er det ikke til å unngå at sittekomfort i forhold til design og pris er en stor utfordring. Design og pris kan gå på bekostning av komfort og omvendt. Da kan det være til hjelp å tenke på hvilken målgruppe/alderskategori lokalet er beregnet for, samværsform og hva de fleste vil verdsette høyest, også på sikt.

Stabling og lagring

Stolene bør kunne stables med minst 8 i høyden uten at det er fare for at de vil vippe. Ved hjelp av stoltraller kan du raskt omgjøre et møterom til et forsamlingsrom, ved behov.

Kvalitet, vedlikehold og garanti

Stoffet på stolene bør være slitesterkt og flekkavstøtende. Stolene bør dessuten være mest mulig vedlikeholdsfrie og solide. Selv om stoffet er av beste kvalitet, kan det imidlertid oppstå alvorlig skade på stoltrekket, f.eks. at det rett og slett blir skåret hull i stoffet. Da er det viktig å vite at produsenten/leverandøren har mulighet til å skaffe nytt trekk, men aller helst utskifting av sete eller rygg. Dessuten kan det være aktuelt å forsikre seg om det finnes mulighet for supplering av samme stoltype og trekk på et senere tidspunkt om behovet for flere sitteplasser oppstår. Garantitidens lengde på stolene og stoffet er en viktig indikasjon på kvalitet. Før anskaffelse av foresamlingsmøbler anbefales det å be leverandøren oppgi referanser, gjerne i tilknytning til reklamasjoner. En produsent/leverandørs håndtering av reklamasjoner kan være viktig å kjenne til før en tar en avgjørelse.

Omtrekking av stoler

I noen tilfeller vil en gjerne beholde stolene eller benkene, men innser at det er mye slitasje.  I stedet for innkjøp av nye stoler, kan det være lønnsomt med omtrekking.

I lokaler med amfistoler kan det være særlig aktuelt å trekke om, ikke minst de stolene som er mest slitt.  Fornying av stoffet på stoler av x antall stolrader kan være en god løsning. Undersøk om det er mulighet å skaffe stoff som matcher eksisterende møbelstoff.  

I offentlige lokaler bør møbelstoffet være mest mulig flammeresistent og slitesterkt.

Sikkerhet

Et viktig moment om det skulle oppstå akutt behov for evakueringer, er faren for at stoler velter og hindrer muligheten for raskt å komme seg ut av lokalet. Stolene som står på rekke, bør ha en låsemekanisme som holder stolene på plass selv om de blir utsatt for stort press. Stoffet på stolene bør være mest mulig brannhemmende. Rammeverket på stolene bør være solid. Det har gjerne litt sammenheng med tyngden. Det er dessuten viktig å undersøke holdbarheten på rammeverkets skjøter og holdbarheten etter en tids bruk. Avstiving av stolbeina er viktig både for stabiliteten og holdbarheten.

Akustikk

I mange forsamlingslokaler med store, glatte flater kan det være vanskelig med akustikken. Stoffstoler kan ha en gunstig innvirkning i slike lokaler.

Ekstrautstyr

Mulighet for ekstrautstyr til stolene bør vurderes. I noen tilfeller er det ønskelig med bokhylle under stolsetet og kanskje også med endestykke på stolradene. Noen ønsker stoler med armlener. En enkel løsning på det er å plassere en stol med armlener som nummer to i enden på hver rad. Da kan inntil 3 personer ha nytte av hver stol med armlener. Dersom en ønsker hele stolrekker med armlener, er det tilstrekkelig å velge annenhver stol med armlener. Stoler med armlener er gjerne noe tyngre og litt dyrere. De fleste velger stoler som kan sammenkobles. I enkelte tilfeller er det ønskelig både med og uten sammenkoblingsmulighet. Undersøk om det finnes sammenkoblingsenhet som kan skjules, f.eks. som kan skyves inn under stolsetet. I enkelte lokaler er det naturlig å plassere stolradene i bueformasjon. Hvis dette er aktuelt for din forsamling, undersøk om det finnes løsninger for dette. Stoler som er beregnet for å kobles sammen, bør ha en enkel, men samtidig solid konstruksjon slik at en slipper justeringer/reparasjoner av sammenkoblingsenheten. Sammenkoblingen mellom stolene bør dessuten være så tett og stram at stolene automatisk står på rett linje. Dermed blir manuell justering av benkeradene unødvendig. Dersom sammenkoblingen er skjult under stolsetet og stolsetene fyller hele stolbredden, oppfattes stolradene tilnærmet lik benkerader. Det bør gå an å velge enten sorte eller blanke knotter under stolbeina. Som regel er det ikke noe problem med sorte knotter, men på parkettgulv kan de avsette sorte merker på gulvet. På parkett bør det derfor velges blanke knotter.

Når det er et arrangement, sitter publikum mesteparten av tiden, enten for å lytte til sang og musikk, høre på tale eller foredrag, eller sitte rundt småbord for å samtale eller spise. God sittekomfort medvirker til å øke folks utbytte og trivsel.

Det er også viktig å ta hensyn til at mange mennesker sliter med ryggproblem. Stolene bør ha en slik utforming at de oppleves komfortable for flest mulig, selv om de blir sittende forholdsvis lenge. Rykte om gode stoler i et forsamlingslokale er viktig for at folk gjerne kommer igjen.

Ved valg av forsamlingsstoler er det ikke til å unngå at sittekomfort i forhold til design og pris er en stor utfordring. Design og pris kan gå på bekostning av komfort og omvendt. Da kan det være til hjelp å tenke på hvilken målgruppe/alderskategori lokalet er beregnet for, samværsform og hva de fleste vil verdsette høyest, også på sikt.

Stolene bør kunne stables med minst 8 i høyden uten at det er fare for at de vil vippe.

Ved hjelp av stoltraller kan du raskt omgjøre et møterom til et forsamlingsrom, ved behov.

Stoffet på stolene bør være slitesterkt og flekkavstøtende. Stolene bør dessuten være mest mulig vedlikeholdsfrie og solide.

Selv om stoffet er av beste kvalitet, kan det imidlertid oppstå alvorlig skade på stoltrekket, f.eks. at det rett og slett blir skåret hull i stoffet. Da er det viktig å vite at produsenten/leverandøren har mulighet til å skaffe nytt trekk, men aller helst utskifting av sete eller rygg.

Dessuten kan det være aktuelt å forsikre seg om det finnes mulighet for supplering av samme stoltype og trekk på et senere tidspunkt om behovet for flere sitteplasser oppstår.

Garantitidens lengde på stolene og stoffet er en viktig indikasjon på kvalitet.

Før anskaffelse av foresamlingsmøbler anbefales det å be leverandøren oppgi referanser, gjerne i tilknytning til reklamasjoner. En produsent/leverandørs håndtering av reklamasjoner kan være viktig å kjenne til før en tar en avgjørelse.

Et viktig moment om det skulle oppstå akutt behov for evakueringer, er faren for at stoler velter og hindrer muligheten for raskt å komme seg ut av lokalet. Stolene som står på rekke, bør ha en låsemekanisme som holder stolene på plass selv om de blir utsatt for stort press.

Stoffet på stolene bør være mest mulig brannhemmende.

Rammeverket på stolene bør være solid. Det har gjerne litt sammenheng med tyngden. Det er dessuten viktig å undersøke holdbarheten på rammeverkets skjøter og holdbarheten etter en tids bruk. Avstiving av stolbeina er viktig både for stabiliteten og holdbarheten.

I mange forsamlingslokaler med store, glatte flater kan det være vanskelig med akustikken. Stoffstoler kan ha en gunstig innvirkning i slike lokaler.

Mulighet for ekstrautstyr til stolene bør vurderes.

I noen tilfeller er det ønskelig med bokhylle under stolsetet og kanskje også med endestykke på stolradene. Noen ønsker stoler med armlener. En enkel løsning på det er å plassere en stol med armlener som nummer to i enden på hver rad. Da kan inntil 3 personer ha nytte av hver stol med armlener. Dersom en ønsker hele stolrekker med armlener, er det tilstrekkelig å velge annenhver stol med armlener. Stoler med armlener er gjerne noe tyngre og litt dyrere.

De fleste velger stoler som kan sammenkobles. I enkelte tilfeller er det ønskelig både med og uten sammenkoblingsmulighet. Undersøk om det finnes sammenkoblingsenhet som kan skjules, f.eks. som kan skyves inn under stolsetet.

I enkelte lokaler er det naturlig å plassere stolradene i bueformasjon. Hvis dette er aktuelt for din forsamling, undersøk om det finnes løsninger for dette.

Stoler som er beregnet for å kobles sammen, bør ha en enkel, men samtidig solid konstruksjon slik at en slipper justeringer/reparasjoner av sammenkoblingsenheten. Sammenkoblingen mellom stolene bør dessuten være så tett og stram at stolene automatisk står på rett linje. Dermed blir manuell justering av benkeradene unødvendig. Dersom sammenkoblingen er skjult under stolsetet og stolsetene fyller hele stolbredden, oppfattes stolradene tilnærmet lik benkerader.

Det bør gå an å velge enten sorte eller blanke knotter under stolbeina. Som regel er det ikke noe problem med sorte knotter, men på parkettgulv kan de avsette sorte merker på gulvet. På parkett bør det derfor velges blanke knotter.

Her kommer tekst..

Det å sitte godt hjelper på humøret!

Bertolini-stolene er for kirker, menigheter og leirsteder som ønsker at alle skal sitte godt.